dimecres, 12 de juliol del 2017

Les colles castelleres ja no desfilaran al Seguici Popular de Sant Magí i Santa Tecla


Després de les crítiques i polèmiques dels darrers anys, l'Ajuntament ha decidit que les colles castelleres deixin de desfilar amb el Seguici Popular a Sant Magí i Santa Tecla i tan sols hi formaran part oferint els pilars.

A la darrera reunió del Consell Municipal de Castells celebrada aquest dilluns 10 de juliol a la tarda, s’ha acordat de forma unànime amb els representats de les colles, dur a terme la proposta de l’Ajuntament de Tarragona, a mode de prova, de proposar que els castellers no participin als actes itinerants del Seguici Popular de Sant Magí i Santa Tecla i només participin en els pilars protocol·laris d'ambdues festes, que coincideixen amb el lloc on finalitzen ambdues processons.

A banda de la llargaria de la desfilada pel gran nombre de castellers, l'actitud i imatge d'alguns ells havia causat crítiques. Per aquest motiu el consistori  ja va intentar millorar la situació de l’any passat, fent arribar a les colles una sèrie de recomanacions amb una valoració posterior.

Si bé és cert que durant la processó de Sant Magí es va notar millora, no va ser el cas de la processó de Santa Tecla, que no va acabar de funcionar correctament. Passades les festes, les colles locals van obrir un procés de reflexió en el sí de les mateixes entitats per tal de millorar els aspectes pendents; però finalment i després d’un treball intens de reflexió amb l’Ajuntament, s’ha acordat la mencionada decisió. Una vegada més, passades les festes, s’avaluarà en les diferents reunions que s’escaigui, ja sigui el Consell Municipal de Castells com la Comissió Assessora del Seguici, si aquesta opció ha estat l’encertada.

VISITES: